۵
تیر

نقش برند کاندیدا در انتخاب رییس دولت

نشست نقش و تاثیر برندها در بازارهای سیاسی باحضور فرشاد مومنی اقتصاددان و بهروز شیخ رودی کارشناس برندینگ در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد.

در بخش قبلی گزارش این نشست خواندیم که فرشاد مومنی اقتصاددان با اشاره به اینکه در چهارچوب رقابت های سیاسی این سوال مطرح شد که چرا برندها در ایران ماندگار نیستند و به سهولت مرگ آن ها فرا می رسد؟گفت:اگر این مساله به شکل کارشناسی مطرح شود می توانیم آن را تبدیل به فرصت کنیم که یک گره معرفتی در جامعه مان گشوده و تکلیف هرکس در حیطه های قاعده گذاری، اجرایی و عمومی مشخص شود اما اگر اینطور نشود ماند اکثر تجربیاتی که درمود دیگر مسائل داشتیم مفاهیمی مطرح می شوند و پس از آن بحث هایی بین طرفین دعواهای سیاسی مطرح می شود و بعد مساله اصلی رها می شود.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در ادامه این نشست بهروز شیخ‌رودی با طرح این سوال که برند چیست؟ گفت: برند معنا و مفهومی است که ذهن ما از نام هایی که خلق می شوند استنباط می کند.

وی با بیان اینکه برند از بازار اقتصاد شکل گرفته ولی در بازار سیاست و زندگی نیز پدیده آمده است، گفت: اگر روزی جنگ زور، جنگ کیفیت و جنگ فناوری و نوآوری بوده است امروز با جنگ نام ها روبه رو هستیم.

شیخ رودی خاطرنشان کرد: نام ها معنا و جایگاهی در ذهن ما پدید می آورند که به استناد آن انتخاب ، خرید یا مهاجرت می کنیم که همه این عوامل تحت تاثیر رقابت برندها هستند.

وی با بیان اینکه تبلیغات آگهی را ذهن ما به وجود می آورد،گفت: اما در عرصه رقابت نام ها باید ضوابط و مقررات آن راکشف کنیم و این رقابت هارا برمبنای آن تحلیل کنیم.

شیخ رودی ادامه داد:مفهوم برند قصد دارد مفاهیم بسیار پیچیده را ساده و رقابتی که در ذهن ما اتفاق می افتد را نظام مند کند که یک بخشی از آن را در قالب کارناوال ها،مناظره ها و کمپین های تبلیغاتی می بینیم اما جنگ یا رقابت اصلی در ذهن ما اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه همه برندها وعده می دهند،گفت: تعاریف بسیاری برای برند درنظر گرفته شده است اما پایه اول شکل گیری کلمه برند نشانه گذاری است.

شیخ رودی با اشاره به اینکه آنچه در غیاب شما دیگران می گویند برند شخصی شماست،تصریح کرد: آنچه در غیاب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری سال جاری گفته،نوشته و شنیده می شود بخشی از برند شخصی است که شامل ویژگی ها، صفات و بی هویتی آن ها است.

این کارشناس برندینگ با بیان اینکه گاهی تصویر ذهنی درست می تواند منجر به پیروزی فرد شود، گفت: اگردر کشور ما  دیگر مولفه ها تاثیر می گذارند به دلیل این است که برند شخصی و تصویر ذهنی آن ها ضعیف، واضح و بی هویت هستند به همین خاطر ما به محرک های بیرونی واکنش نشان می دهیم.

این کارشناس برندینگ خاطرنشان کرد: در دنیا شاهد هستیم که همه ورزشکاران را دوست دارند زیرا فارغ از جنسیت و ملیت و نژادورنگ و زبان و… برپایه توان شخصی خود پیروز می شوند اما در ایران به دلیل ورود برخی از ورزشکاران به عرصه انتخابات شورای شهر برند و تصویر ذهنی آن ها تخریب شد لذا در این دوره مردم به آن ها رای ندادند.

شیخ رودی افزود: برند برای مخاطبان هدف خود برند است و برای همه یک چیز بی ارزش است و در نتیجه مخالفت با ماست که قدرت برند شکل می گیرد.

وی با طرح این سوال که برند شخصی چگونه ساخته می شود؟گفت: برندشخصی باید ساخته و سپس وارد رقابت سیاسی شود .

شیخ رودی ادامه داد:این برند اگر برای خود ارزشی داشت در عرصه سیاست به ارزش های خود پایبند می ماند اما اگر برند شخصی برای خود ارزشی قایل نشود اصالتی هم برای خود درنظر نمی گیرد.

وی با بیان اینکه علم روانشناسی و مهارت های توسعه فردی با برند شخصی پیوندهای جدی دارند، گفت: در ذهن تاریخی ما انسان ها کهن الگوها وجود دارند و به همین خاطر به برخی افراد علاقه مند می شویم.