• آیا شعارهای انتخاباتی از دل جوهره برند کاندیدا ها بود؟

    نشست نقش و تاثیر برندها در بازارهای سیاسی  باحضور فرشاد مومنی اقتصاددان و بهروز شیخ رودی کارشناس برندینگ در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست بهروز شیخ رودی کارشناس برندینگ با بیان اینکه در کشورمان همه افرادی که در انتخابات شرکت می‌کننداز سرمایه‌های این کشور و ایرانی هستند،گفت: کشور ما هزینه داده […]
  • توقف یا ادامه فعالیت کارخانه ها در معرض زد و خوردهای سیاسی

    نشست نقش و تاثیر برندها در بازارهای سیاسی  باحضور فرشاد مومنی اقتصاددان و بهروز شیخ رودی مشاور و مربی برند در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد در ابتدای این نشست فرشاد مومنی اقتصاددان با بیان اینکه مسیری را شاهد هستیم که در تجربه های تاریخی توسعه طی می شود،گفت: […]