• تَکرار ایران،برای پیروزی

    دکتر حسن روحانی، با مطرح کردن شعار «دوباره آمده ام برای ایران»،و مطرح کردن «دو انگشت جوهری با علامت  پیروزی (ویکتوری)» به عنوان نماد انتخاباتی خود و «پرچم ایران با تاکید بر سبز و بنفش» به عنوان رنگ  و نمایشگر انتخاباتی خویش با تاکید بر تکمیل وعده های مطرح شده در انتخابات ۱۳۹۲ ذیل عنوان […]
  • آیا شعارهای انتخاباتی از دل جوهره برند کاندیدا ها بود؟

    نشست نقش و تاثیر برندها در بازارهای سیاسی  باحضور فرشاد مومنی اقتصاددان و بهروز شیخ رودی کارشناس برندینگ در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. در این نشست بهروز شیخ رودی کارشناس برندینگ با بیان اینکه در کشورمان همه افرادی که در انتخابات شرکت می‌کننداز سرمایه‌های این کشور و ایرانی هستند،گفت: کشور ما هزینه داده […]